Råslättsskolan Etapp 2 – tilläggsisolering, murning och putsning.