Tilläggsisolering och putsning – arbetet går framåt!